Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Archiv novinek 2010

Info linka

Pro naše zákazníky jsme zřídili info linku:

Pondělí až pátek od 8.00 - 15.30

        844 06 06 06

Chřipka

Chřipka je velmi závažné onemocnění nejen dýchacích cest, ale i celého organizmu, kterým onemocní v ČR každoročně tisíce obyvatel a na komplikace zemře kolem 2000 osob.

Chřipka je vysoce nakažlivá. Onemocní na ní lidi ve všech věkových skupinách, s nejvyšším výskytem ve školních kolektivech a mladými dospělými. Nejvíce komplikací a úmrtí je ale mezi seniory.

Existuje několik typů viru chřipky:

 

Typ A

vyvolává onemocnění především u lidí, ale také u savců a ptáků a vyvolává epidemie a pandemie

Typ B

onemocnění výlučně u lidí a epidemie menšího rozsahu

Typ C

vyvolává lehké záněty dýchacích cest jak u lidí, tak u vepřů, ale na rozdíl od předešlých 2 typů nevyvolává epidemie

 Zdrojem nákazy je člověk, a to ke konci inkubační doby, která je poměrně krátká (1-3 dny) a na začátku onemocnění.

Přenos nákazy je kapénkovou cestou z člověka na člověka při mluvení, kašlání a kýchání.

Je možný také nepřímý přenos předměty kontaminovanými sekretem. Virus chřipky totiž přežívá několik hodin až dní na různých předmětech (kliky, telefon, papírové kapesníky, atd.)

      I když je klinický obraz chřipky docela specifický, většina lidí nazývá onemocnění dýchacích cest, nastydnutí,  nebo dokonce rýmu „chřipkou“. Zde asi pramení částečná nechuť a nedůvěra k jediné účinné prevenci jakou je očkování.

Příznaky chřipky: nemoc má náhlý začátek. Začíná v podstatě z plného zdraví, kdy nastoupí bolesti hlavy, svalů, kloubů, spolu se zimnicí, třesavkou a horečkou přes 39° C. Přidává se suchý dráždivý kašel a pálení v krku. Méně často, a to zejména u dětí, se mohou vyskytnout bolesti břicha, zvracení a průjem. Horečka postupně klesá a po 3-4 dnech ustupují i další příznaky. Kašel však může přetrvávat i více dní a únava až několik týdnů. Nekomplikované onemocnění trvá 1-2 týdny.

Nejzávažnější  primární komplikací chřipky je primární virový zánět plic, který  má vysoké procento smrtnosti. Sekundární komplikace způsobují různé bakterie.  Jedná se  nejčastěji  o sekundární bakteriální zánět plic, akutní zánět průdušek, středouší nebo dutin. Komplikacemi a zhoršením základního onemocnění jsou ohroženy zejména osoby s chronickým onemocněním kardiovaskulárního a respirační systému, osoby s metabolickou poruchou, jako je diabetes, nebo osoby starší 65 let.

     Chránit před chřipkou se můžeme nespecificky, a to dodržováním základních hygienických návyků, jako je důkladné mytí rukou, přikrytí úst při kašlání, kýchaní, ale také dodržováním zásad zdravého způsobu života (otužování, sport, zdravá strava s dostatkem čerstvého ovoce a zeleniny).

Nejúčinnější prevencí před chřipkou a vznikem závažných komplikací je pouze očkování. Nejvhodnější dobou na očkování jsou podzimní měsíce, konec září, říjen, listopad.

Zvýšený výskyt onemocnění chřipkou a epidemie, či už lokální nebo plošné začínají na přelomu roku v první vlně. Druhá vlna chřipek v menším rozsahu přichází v únoru, březnu. Platí rčení, že „chřipka přichází na Štěpána“.

Očkovat v probíhající epidemii v zásadě lze, ale doba kdy se po očkování vytvoří ochranné protilátky je přibližně 10-14 dní, a tak se nelze spolehnout, že nás očkování ochrání, vzhledem ke krátké inkubační době chřipky.

V ČR je registrováno několik druhů vakcín proti chřipce od různých výrobců. Jedná se o vakcíny štěpené, subjednotkové, subjednotkové adjuvantní, nebo o novinku – intradermální štěpenou vakcínu. O vhodnosti očkování a o tom, kterou vakcínu lze doporučit, je dobré se poradit s očkujícím lékařem. Některé vakcíny jsou vhodné pro lidi starší 60. let. Seniorům lze také doporučit očkování proti pneumokokům, jako prevenci před onemocněním zánětem plic. Očkovat lze současně jak vakcínou proti chřipce, tak vakcínou proti pneumokokům.

Je velmi důležité vědět, že všechny vakcíny proti chřipce pro sezonu 2010/2011 obsahují také pandemický kmen viru H1N1 a další 2 typy doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

V neposlední řadě by také cestovatelé neměli zapomínat na očkování proti chřipce. Rizikovými místy pro ně  jsou především dopravní prostředky, hotely, hostely.


Autor: MUDr. Jarmila Židová, ZÚ se sídlem v Praze
Očkovací centrum Rumunská 28, Praha 2

 

 

ZDRAVOTNÍ ÚSTAVY POKRAČUJÍ VE SVÉ ČINNOSTI!

V nedělních televizních novinách byla zveřejněna reportáž o zrušení Zdravotních ústavů.

Protože Zdravotní ústavy nebyly o této skutečnosti dosud oficiálně informovány, jsme přesvědčeni, že se jedná pouze o jednu z pracovních verzí transformace hygienických stanic a Zdravotních ústavů.

Ujišťujeme tímto všechny naše klienty a veřejnost, že veškerý odborný personál Zdravotního ústavu se sídlem v Praze je trvale k dispozici na obvyklých místech a telefonních číslech.

V Praze 11.10.2010

Ing. Petr Bušek
vedoucí ekonomického a obchodního centra
Zdravotního ústavu se sídlem v Praze

NDM-1 bakterie

Ve světové odborné literatuře byly uveřejněny výsledky vědeckých studií, které metodami molekulární mikrobiologie objevily nový gen NDM-1. Pokud jsou bakterie obecně vybaveny tímto genem, mohou být rezistentní na dosud dostupná účinná antibiotika.

Počet pacientů nakažených bakteriemi nesoucími gen NDM-1 je celosvětově nízký, odborníci však varují před možností šíření těchto bakterií a doporučují globální monitoring výskytu bakterií s tímto genem. V České republice je prováděna kvalitní surveillance rezistence vůči antibiotikům pod vedením Národní referenční laboratoře (NRL) pro antibiotika Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s antibiotickými středisky ČR. NRL používá i metody molekulární mikrobiologie, je zapojena do mezinárodních studií a hlásí data do Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve Stockholmu. Česká republika je připravena zapojit se do očekávaného mezinárodního monitoringu výskytu bakterií vybavených genem NDM.

 Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha
Hlavní navigace: