Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


archiv novinek 2012

Jarní akce na rozbor pitné vody - sleva z 1440 Kč na 999 Kč!

Vážení občané,
chcete mít OPRAVDU jistotu, že VODA, kterou používáte,
je skutečně NEZÁVADNÁ???


Kvalitu vody neurčuje pouze zjištění obsahu např. dusičnanů, dusitanů a železa, ale mnoho dalších ukazatelů, které jsou dané vyhláškou 252/2004 Sb. vydanou Ministerstvem zdravotnictví.
Součástí rozboru vody by mělo být zejména zjištění bakterií ve vodě, a to především:

Escherichia coli – jejich přítomnost poukazuje na čerstvé fekální znečištění
Koliformní bakterie – jejich přítomnost poukazuje na kontaminaci nebo rozvoj bakterií v rozvodech vody
Počty kolonií při 22°C a 36°C - poukazují na celkové bakteriologické znečištění vody
Kromě bakteriologického znečištění se dále stanovují např.:
Amonné ionty – fekální znečištění vody
CHSK-Mn – chemická spotřeba kyslíku slouží k odhadu znečištění vody organickými látkami
Dusičnany, dusitany – se dostávají do vody z hnojiv, žump, septiků
pH – může ovlivnit chuť vody nebo snížit účinnost desinfekce


Tzv. KRÁCENÝ ROZBOR, je vyhláškou 252/2004 Sb. definovaný minimální rozsah ukazatelů, ze kterého lze posuzovat, zda je voda pitná, či nikoli. TENTO ROZBOR NELZE UDĚLAT NA MÍSTĚ!!! Rozbor trvá cca týden.

Tzv. KRÁCENÝ ROZBOR vyhovuje požadavkům ke kolaudaci studny!!!

V případě zájmu o KRÁCENÝ ROZBOR či dotazů k problematice kvality pitné vody nás kontaktujte:
na informační lince 844 06 06 06 nebo e-mailem obchod.PHA@zu.cz.

NYNÍ AKCE SLEVA !!!
pro soukromé osoby
sleva z 1440 Kč na 999 Kč
od 2.dubna do 30.dubna 2012


Cena je uvedena včetně DPH a zahrnuje:
rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení odborného posudku
Rozsah kráceného rozboru :
Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, amonné ionty, dusičnany, dusitany, CHSK-Mn, konduktivita, pH, zákal, železo, pach, barva = celkem 14 ukazatelů!!!

Kontaktní místa:
PRAHA , KLADNO, MĚLNÍK, KOLÍN, BENEŠOV, PŘÍBRAM


Adresy jednotlivých pracovišť na www.zupraha.cz

Zdravotní ústav provozuje akreditované laboratoře, tj. provádí rozbory.
Nejsme kontrolním orgánem, nedáváme sankce za nevyhovující vodu. Pomůžeme vám zjistit, jakou vodu pijete, a poradíme vám v případě, že voda nevyhovuje limitům vyhlášky.

Praktický kurz vzorkování odpadních vod

Zdravotní ústav se sídlem v Praze, Zdravotní ústav se sídlem v Liberci a společnost Technoaqua s.r.o. pořádají ve dnech 25.-26. dubna 2012 Praktický kurz vzorkování odpadních vod.

Podrobnosti včetně přihlášky nejdete v přiložené pozvánce.

Pozvánka na kurz

Odběrové centrum Praha-Zbraslav

Od 1.1.2012 zprovoznil Zdravotní ústav se sídlem v Praze nové odběrové centrum v Poliklinice Zbraslav. 

Provozní doba odběrového centra je denně pondělí až pátek od 6.30 do 13.00 hodin.
Kromě tohoto nového odběrového centra můžete využít služeb našich dalších odběrových center v Praze na adresách Praha 2, Dittrichova 17 nedaleko Karlova náměstí a Praha 8, Sokolovská 60 nedaleko Karlínského náměstí.
Hlavní navigace: