Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


Nové očkovací centrum v Praze na Zbraslavi

Od 12.3. 2012 jsme  v prostorech Polikliniky Zbraslav (Žitavského 497, Praha 5) nově otevřeli OČKOVACÍ CENTRUM.

Provozní doba je v pondělí 13:30-17:00 hodin. Očkovací centrum nabízí běžná očkování i očkování pro cestovatele a můžete jej  navštívit bez předchozího objednání.

Kromě tohoto nově otevřeného očkovacího centra můžete využít i naše další pracoviště v Praze na adresách: Sokolovská 60 - Praha 8 (nedaleko Karlínského náměstí), Rumunská 28 - Praha 2 (nedaleko náměstí Míru) a dalších očkovacích center ve Středočeském kraji na adresách: Kladno - Fr. Kloze 2316, Kolín - U Nemocnice, Příbram - U Nemocnice 85 a Benešov - Černoleská 2053.

Jarní akce na rozbor pitné vody - sleva z 1440 Kč na 999 Kč!

Vážení občané,
chcete mít OPRAVDU jistotu, že VODA, kterou používáte,
je skutečně NEZÁVADNÁ???


Kvalitu vody neurčuje pouze zjištění obsahu např. dusičnanů, dusitanů a železa, ale mnoho dalších ukazatelů, které jsou dané vyhláškou 252/2004 Sb. vydanou Ministerstvem zdravotnictví.
Součástí rozboru vody by mělo být zejména zjištění bakterií ve vodě, a to především:

Escherichia coli – jejich přítomnost poukazuje na čerstvé fekální znečištění
Koliformní bakterie – jejich přítomnost poukazuje na kontaminaci nebo rozvoj bakterií v rozvodech vody
Počty kolonií při 22°C a 36°C - poukazují na celkové bakteriologické znečištění vody
Kromě bakteriologického znečištění se dále stanovují např.:
Amonné ionty – fekální znečištění vody
CHSK-Mn – chemická spotřeba kyslíku slouží k odhadu znečištění vody organickými látkami
Dusičnany, dusitany – se dostávají do vody z hnojiv, žump, septiků
pH – může ovlivnit chuť vody nebo snížit účinnost desinfekce


Tzv. KRÁCENÝ ROZBOR, je vyhláškou 252/2004 Sb. definovaný minimální rozsah ukazatelů, ze kterého lze posuzovat, zda je voda pitná, či nikoli. TENTO ROZBOR NELZE UDĚLAT NA MÍSTĚ!!! Rozbor trvá cca týden.

Tzv. KRÁCENÝ ROZBOR vyhovuje požadavkům ke kolaudaci studny!!!

V případě zájmu o KRÁCENÝ ROZBOR či dotazů k problematice kvality pitné vody nás kontaktujte:
na informační lince 844 06 06 06 nebo e-mailem obchod.PHA@zu.cz.

NYNÍ AKCE SLEVA !!!
pro soukromé osoby
sleva z 1440 Kč na 999 Kč
od 2.dubna do 30.dubna 2012


Cena je uvedena včetně DPH a zahrnuje:
rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení odborného posudku
Rozsah kráceného rozboru :
Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, amonné ionty, dusičnany, dusitany, CHSK-Mn, konduktivita, pH, zákal, železo, pach, barva = celkem 14 ukazatelů!!!

Kontaktní místa:
PRAHA , KLADNO, MĚLNÍK, KOLÍN, BENEŠOV, PŘÍBRAM


Adresy jednotlivých pracovišť na www.zupraha.cz

Zdravotní ústav provozuje akreditované laboratoře, tj. provádí rozbory.
Nejsme kontrolním orgánem, nedáváme sankce za nevyhovující vodu. Pomůžeme vám zjistit, jakou vodu pijete, a poradíme vám v případě, že voda nevyhovuje limitům vyhlášky.

Praktický kurz vzorkování odpadních vod

Zdravotní ústav se sídlem v Praze, Zdravotní ústav se sídlem v Liberci a společnost Technoaqua s.r.o. pořádají ve dnech 25.-26. dubna 2012 Praktický kurz vzorkování odpadních vod.

Podrobnosti včetně přihlášky nejdete v přiložené pozvánce.

Pozvánka na kurz

Odběrové centrum Praha-Zbraslav

Od 1.1.2012 zprovoznil Zdravotní ústav se sídlem v Praze nové odběrové centrum v Poliklinice Zbraslav. 

Provozní doba odběrového centra je denně pondělí až pátek od 6.30 do 13.00 hodin.
Kromě tohoto nového odběrového centra můžete využít služeb našich dalších odběrových center v Praze na adresách Praha 2, Dittrichova 17 nedaleko Karlova náměstí a Praha 8, Sokolovská 60 nedaleko Karlínského náměstí.

Změna ordinačních hodin Očkovacího centra Rumunská

Od 1.12.2011 dochází ke změně ordinačních hodin v našem Očkovacím centru Rumunská 28, Praha 2. Nyní toto centrum poskytuje služby bez polední přestávky.

Ordinační hodiny se mění takto:

Pondělí 7:00 - 17:15
Úterý 7:30 - 15:15
Středa 7:00 - 17:15
Čtvrtek 7:30 - 15:15
Pátek 7:30 - 12:00


Kromě Očkovacího centra na adrese Rumunská 28, Praha 2 lze v Praze rovněž využít služeb Očkovacího centra Sokolovská 60, Praha 8, kde ordinujeme:

Pondělí až pátek 9:00 - 13:15 14:00 - 16:15


Těšíme se na Vaši návštěvu.

Screeningové stanovení drog

Zdravotní ústav se sídlem v Praze provádí ve svých laboratořích screeningové stanovení drog v moči a to včetně anonymních stanovení. Podrobnosti naleznete v tomto informačním materiálu.

Informace o screeningovém stanovení drog

Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno

Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno, která sídlila několik desetiletí v pronajatých prostorech v suterénu budovy plicního  oddělení kladenské nemocnice na adrese Františka Kloze 2313, Kladno se během srpna 2011 přestěhovala do nově zrekonstruovaného objektu ZÚ, který se nachází v areálu Zdravotního ústavu cca 50 metrů od dosavadního působiště laboratoře, na adrese Františka Kloze 2316.

Věříme, že umístění laboratoře v nových prostorech přispěje k dalšímu zkvalitnění služeb, které se snažíme dlouhodobě v oblasti lékařské mikrobiologie poskytovat.

Proč doporučujeme očkování proti virové hepatitidě (žloutence) typu A a B?

Infekční onemocnění jater může být vyvoláno viry, bakteriemi a parazity. Pouze proti virové hepatitidě A a B se můžeme chránit očkováním.

 

Virová hepatitida A

Onemocnění virovou hepatitidou A vede k vyřazení z běžného života na týdny až měsíce – toto může vést k problémům v osobním životě, ve studiu, v zaměstnání.

 • k přenosu nákazy dochází konzumací kontaminovaných potravin a vody, ale i přímým kontaktem (nemoc špinavých rukou)
 • ročně ve světě onemocní 1,4 miliónu osob
 • očkování proti hepatitidě A bylo zařazeno do očkovacího kalendáře dětí v Argentině, Chile, Izraeli a USA
 • v České republice dochází k významnému nárůstu počtu onemocnění hepatitidou A: r. 2007 – 70 případů, rok 2008 – 1648 případů, rok 2010 – 862 případů
 • v ČR je očkování proti virové hepatitidě A doporučováno cestovatelům a osobám s chronickým onemocněním jater.

Vzhledem k tomu, že většina naší populace nemá protilátky a je k nákaze vnímavá, doporučujeme toto očkování i lidem, kteří nikam necestují. Ochrana po očkování trvá minimálně 20 let

Virová hepatitida B

Onemocnění virovou hepatitidou B je významným světovým zdravotnickým  problémem. Akutní onemocnění probíhá závažněji než virová hepatitida A, častěji dochází k fulminantnímu průběhu onemocnění, kdy může dojít během několika dnů k úmrtí nemocného. Akutní onemocnění může přejít do chronické formy nemoci a vést k významnému zhoršení kvality života a jeho zkrácení. Léčba chronické virové hepatitidy B je možná, ale zatím je úspěšná jen u malého procenta nemocných.

 • virus hepatitidy B je až 100x infekčnější než virus HIV
 • k přenosu dochází krví, sexuálním kontaktem, z matky na dítě při porodu
 • ve světě jsou infikovány 2 miliardy osob, u 350 miliónů přechází onemocnění do chronické formy
 • chronická virová hepatitida B vede k rychlému vzniku cirhózy jater a karcinomu jater
 • v Asii má chronické onemocnění virovou hepatitidou B 8-10% populace, na Středním Východě a v Indii 2-5% populace, vysoký výskyt onemocnění je také v Amazonii a jižních částech východní Evropy
 • v rámci boje proti tomuto onemocnění jsou na doporučení Světové zdravotnické organizace od r. 2006 očkovány proti virové hepatitidě B děti 164 zemí světa
 • v ČR jsou od r. 2001 očkováni všichni kojenci a 12-tileté děti

Předpokládaná ochrana po očkování proti virové hepatitidě B v dospělosti je doživotní.

Očkování proti virové hepatitidě A a B lze provést buď odděleně (2 dávky vakcíny proti virové hepatitidě A, 3 dávky vakcíny proti virové hepatitidě B) nebo lze očkovat kombinovanou vakcínou proti oběma typům onemocnění současně (3 dávky vakcíny).

 

Zdroj informací:
www.who.int/mediacentre/factsheets

EPIDAT, SZÚ Praha
Petráš M.,Lesná K.I., Manuál očkování 2010, str. 265
SPC Engerix-B, Twinrix

 

 

Info linka

Pro naše zákazníky jsme zřídili info linku:

Pondělí až pátek od 8.00 - 15.30

        844 06 06 06

Chřipka

Chřipka je velmi závažné onemocnění nejen dýchacích cest, ale i celého organizmu, kterým onemocní v ČR každoročně tisíce obyvatel a na komplikace zemře kolem 2000 osob.

Chřipka je vysoce nakažlivá. Onemocní na ní lidi ve všech věkových skupinách, s nejvyšším výskytem ve školních kolektivech a mladými dospělými. Nejvíce komplikací a úmrtí je ale mezi seniory.

Existuje několik typů viru chřipky:

 

Typ A

vyvolává onemocnění především u lidí, ale také u savců a ptáků a vyvolává epidemie a pandemie

Typ B

onemocnění výlučně u lidí a epidemie menšího rozsahu

Typ C

vyvolává lehké záněty dýchacích cest jak u lidí, tak u vepřů, ale na rozdíl od předešlých 2 typů nevyvolává epidemie

 Zdrojem nákazy je člověk, a to ke konci inkubační doby, která je poměrně krátká (1-3 dny) a na začátku onemocnění.

Přenos nákazy je kapénkovou cestou z člověka na člověka při mluvení, kašlání a kýchání.

Je možný také nepřímý přenos předměty kontaminovanými sekretem. Virus chřipky totiž přežívá několik hodin až dní na různých předmětech (kliky, telefon, papírové kapesníky, atd.)

      I když je klinický obraz chřipky docela specifický, většina lidí nazývá onemocnění dýchacích cest, nastydnutí,  nebo dokonce rýmu „chřipkou“. Zde asi pramení částečná nechuť a nedůvěra k jediné účinné prevenci jakou je očkování.

Příznaky chřipky: nemoc má náhlý začátek. Začíná v podstatě z plného zdraví, kdy nastoupí bolesti hlavy, svalů, kloubů, spolu se zimnicí, třesavkou a horečkou přes 39° C. Přidává se suchý dráždivý kašel a pálení v krku. Méně často, a to zejména u dětí, se mohou vyskytnout bolesti břicha, zvracení a průjem. Horečka postupně klesá a po 3-4 dnech ustupují i další příznaky. Kašel však může přetrvávat i více dní a únava až několik týdnů. Nekomplikované onemocnění trvá 1-2 týdny.

Nejzávažnější  primární komplikací chřipky je primární virový zánět plic, který  má vysoké procento smrtnosti. Sekundární komplikace způsobují různé bakterie.  Jedná se  nejčastěji  o sekundární bakteriální zánět plic, akutní zánět průdušek, středouší nebo dutin. Komplikacemi a zhoršením základního onemocnění jsou ohroženy zejména osoby s chronickým onemocněním kardiovaskulárního a respirační systému, osoby s metabolickou poruchou, jako je diabetes, nebo osoby starší 65 let.

     Chránit před chřipkou se můžeme nespecificky, a to dodržováním základních hygienických návyků, jako je důkladné mytí rukou, přikrytí úst při kašlání, kýchaní, ale také dodržováním zásad zdravého způsobu života (otužování, sport, zdravá strava s dostatkem čerstvého ovoce a zeleniny).

Nejúčinnější prevencí před chřipkou a vznikem závažných komplikací je pouze očkování. Nejvhodnější dobou na očkování jsou podzimní měsíce, konec září, říjen, listopad.

Zvýšený výskyt onemocnění chřipkou a epidemie, či už lokální nebo plošné začínají na přelomu roku v první vlně. Druhá vlna chřipek v menším rozsahu přichází v únoru, březnu. Platí rčení, že „chřipka přichází na Štěpána“.

Očkovat v probíhající epidemii v zásadě lze, ale doba kdy se po očkování vytvoří ochranné protilátky je přibližně 10-14 dní, a tak se nelze spolehnout, že nás očkování ochrání, vzhledem ke krátké inkubační době chřipky.

V ČR je registrováno několik druhů vakcín proti chřipce od různých výrobců. Jedná se o vakcíny štěpené, subjednotkové, subjednotkové adjuvantní, nebo o novinku – intradermální štěpenou vakcínu. O vhodnosti očkování a o tom, kterou vakcínu lze doporučit, je dobré se poradit s očkujícím lékařem. Některé vakcíny jsou vhodné pro lidi starší 60. let. Seniorům lze také doporučit očkování proti pneumokokům, jako prevenci před onemocněním zánětem plic. Očkovat lze současně jak vakcínou proti chřipce, tak vakcínou proti pneumokokům.

Je velmi důležité vědět, že všechny vakcíny proti chřipce pro sezonu 2010/2011 obsahují také pandemický kmen viru H1N1 a další 2 typy doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

V neposlední řadě by také cestovatelé neměli zapomínat na očkování proti chřipce. Rizikovými místy pro ně  jsou především dopravní prostředky, hotely, hostely.


Autor: MUDr. Jarmila Židová, ZÚ se sídlem v Praze
Očkovací centrum Rumunská 28, Praha 2

 

 

ZDRAVOTNÍ ÚSTAVY POKRAČUJÍ VE SVÉ ČINNOSTI!

V nedělních televizních novinách byla zveřejněna reportáž o zrušení Zdravotních ústavů.

Protože Zdravotní ústavy nebyly o této skutečnosti dosud oficiálně informovány, jsme přesvědčeni, že se jedná pouze o jednu z pracovních verzí transformace hygienických stanic a Zdravotních ústavů.

Ujišťujeme tímto všechny naše klienty a veřejnost, že veškerý odborný personál Zdravotního ústavu se sídlem v Praze je trvale k dispozici na obvyklých místech a telefonních číslech.

V Praze 11.10.2010

Ing. Petr Bušek
vedoucí ekonomického a obchodního centra
Zdravotního ústavu se sídlem v Praze

NDM-1 bakterie

Ve světové odborné literatuře byly uveřejněny výsledky vědeckých studií, které metodami molekulární mikrobiologie objevily nový gen NDM-1. Pokud jsou bakterie obecně vybaveny tímto genem, mohou být rezistentní na dosud dostupná účinná antibiotika.

Počet pacientů nakažených bakteriemi nesoucími gen NDM-1 je celosvětově nízký, odborníci však varují před možností šíření těchto bakterií a doporučují globální monitoring výskytu bakterií s tímto genem. V České republice je prováděna kvalitní surveillance rezistence vůči antibiotikům pod vedením Národní referenční laboratoře (NRL) pro antibiotika Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s antibiotickými středisky ČR. NRL používá i metody molekulární mikrobiologie, je zapojena do mezinárodních studií a hlásí data do Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve Stockholmu. Česká republika je připravena zapojit se do očekávaného mezinárodního monitoringu výskytu bakterií vybavených genem NDM.

 Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha
Hlavní navigace: