Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Do 31.5.2012 ZÚ se sídlem v Praze (ZÚ Ústí na Labem)


Přeskočit na hlavní navigaci


O nás

Zdravotní ústav se sídlem v Praze byl zřízenl podle § 86 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., dnem 1. ledna 2003. Vznikl restrukturalizací bývalé Hygienické stanice hlavního města Prahy a Městské hygienické stanice.

1. 1. 2010 došlo k převodu odborných činností a přechodu pracovníků ze Zdravotního ústavu se sídlem v Kolíně do Zdravotního ústavu se sídlem v Praze.


Poskytované služby:

 • analýzy vod pitných, bazénových, povrchových, balených, destilovaných, odpadních, podzemních
 • analýzy odpadů, zemin, kalů, písků, sedimentů
 • analýzy potravin, kosmetických přípravků, materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou
 • měření faktorů prostředí (hluk, vibrace, osvětlení, mikroklima, prašnost, chemické škodliviny v pracovním prostředí)
 • měření kvality ovzduší ve venkovním i pracovním prostředí
 • testování sterilizátorů (pro ordinace lékařů, pedikúry, kosmetické provozovny)
 • očkování, včetně očkování do zahraničí, testy HIV
 • služby v oblasti závodní preventivní péče
 • autorizovaná hodnocení zdravotních rizik
 • hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • ekotoxikologické testy (na 4 organismech)
 • diagnostika v oblasti lékařské mikrobiologie, mykologie, virologie, imunologie, parazitologie a molekulární biologie

Zdravotní ústav je dle prováděných činností rozdělen na centra:

 • Centrum klinických laboratoří
 • Centrum hygienických laboratoří
 • Centrum zdravotnických služeb
 • Centrum ekonomické a obchodní
 • Centrum technické
Hlavní navigace: